Why Mastodon and the fediverse are “doomed to fail”

-> a small rant about how the profit lens distorts our understanding of success vs. failure:

write.as/eloquence/why-mastodo

youtube.com/watch?v=YjoyeBGwJV Artifact 2.0 beta signup available! What!? I really thought Valve would let this fiasco die and hopefully be forgotten.

Added myself to the beta-queue immediately.

Installed PixelDroid on my Android phone after having used Tusky to post until now. Wow! This will certainly speed up Pixelfed adoption.

I installed Proxmox on an old (2012) desktop-PC yesterday. Today I'm shopping around for a small server. That escalated fast.

YunoHost förresten fungerar långt över förväntan. För tillfället har Pocket och i viss mån Evernote blivit ersatt av Wallabag medan Gitea har ersatt Gitlab. I övrigt vänjer jag mig vid att använda Mastodon, Pixelfed och Nextcloud även Twitter, Instagram och OneDrive-användningen kanppast kommer att försvinna på länge.

Satte upp YunoHost på en gammal server hemma. Fungerade utmärkt att flytta över backupen och köra vidare där. Men så länge jag inte behöver stora mängder skivutrymme är Digital Ocean så pass billigt att jag nu ändå fortsätter att köra där tills vidare.

Borde nog skaffa någon VPN-tjänst igen så att kan se SVT Play. De här måste jag bara se: Himlens mörkrum - 10 bilder, 10 berättelser från 10 fabriker i vårt avlånga land fotosidan.se/cldoc/linktip/tv-

Instagram removes ability to view posts unless you are logged in.

Another example of why open source alternatives are increasingly important!

#deleteInstagram #usePixelfed

Mastodon@LundgrenSjostrom

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!